Privacyverklaring

Stichting Filmhuis Schoorl verwerkt persoonsgegevens. We doen dit met respect voor ieders rechten en verwachtingen. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. Wij gebruiken jouw gegevens ook niet zonder jouw instemming om je iets toe te sturen. Wij willen je over de verwerking van je persoonsgegevens graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Filmhuis Schoorl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer  (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we van  persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer  anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Filmhuis Schoorl persoonsgegevens?

Filmhuis Schoorl verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Online bezoekers van Filmhuis Schoorl
  • Nieuwsbriefleden van Filmhuis Schoorl
  • Vrijwilligers van Filmhuis Schoorl
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Filmhuis Schoorl een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad

Waarvoor verwerkt Filmhuis Schoorl persoonsgegevens?

Als je een relatie aangaat met Filmhuis Schoorl hebben we persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dat zijn en de reden waarvoor we ze nodig hebben, is afhankelijk van de relatie die je met Filmhuis Schoorl aangaat.

Online bezoeker

Met behulp van je gegevens zorgen wij voor een goede afhandeling van je online ticket aankoop. Hiertoe dienen je naam en e-mailadres. 

Nieuwsbriefleden

Met behulp van je gegevens kunnen wij zorgdragen voor een goede afhandeling van de bezorging van de nieuwsbrief. Hiertoe dienen je naam en e-mailadres.

Vrijwilliger

Met behulp van je gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger. Als vrijwilliger van Filmhuis Schoorl willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, e-mailadres, telefoonnummer en indien van toepassing bankrekeningnummer voor het volgende:

  • Contact met je te onderhouden en je te informeren over werk gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
  • I.v.m. de mogelijkheid tot het inroosteren.
  • Het regelen van de WA-verzekering en ongevallenverzekering.
  • Interne communicatie met collega-vrijwilligers onderling.
  • Goede afhandeling van je online ticket aankoop met korting.

Verwerkt Filmhuis Schoorl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Filmhuis Schoorl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Filmhuis Schoorl met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is bewaard voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Zie hiervoor het kopje “Kan ik zien welke gegevens Filmhuis Schoorl van mij verwerkt?”. Daarnaast kan Filmhuis Schoorl je gegevens inzien. Persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang tot moeten hebben.

Vrijwilligers onderling kunnen elkaars e-mailadres en telefoonnummer inzien voor interne communicatie met collega vrijwilligers. Het overzicht van alle medewerkers is toegankelijk via ons roostersysteem en op papier toegankelijk voor dienstdoende medewerkers. Indien gegevens door derden worden verwerkt (bijvoorbeeld het bedrijf dat voor de online boekingen zorgdraagt) worden altijd verwerkersovereenkomsten afgesloten. In een verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de gegevensverwerking en de technische en organisatorische maatregelen die getroffen worden om bij de uitvoering van de overeenkomst te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Filmhuis Schoorl

Wij gebruiken gegevens nooit voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Online bezoeker

Bestellingen van tickets (en de bijbehorende gegevens) worden na twee jaar vernietigd.

Nieuwsbriefleden

De gegevens worden bewaard tot het moment van afmelding. Afgemelde accounts worden wekelijks algeheel verwijderd.

Vrijwilliger

De gegevens gerelateerd aan je vrijwilligersverband worden normaliter tot drie maanden na de overeenkomst bewaard. Indien wij ze langer willen bewaren, wordt hier expliciete toestemming voor gevraagd en de reden helder geformuleerd. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Filmhuis Schoorl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Filmhuis Schoorl van mij verwerkt?

Nieuwsbriefleden

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen.

Vrijwilliger

Door in te loggen op het roostersysteem kun je alle gegevens terugvinden en een verzoek tot correctie of verwijdering indienen via info@filmhuisschoorl.nl.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Jouw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging. Online betalingen gebeuren via gerenommeerde payment providers in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Filmhuis Schoorl kun je altijd contact opnemen via info@filmhuisschoorl.nl. Kom je er samen met de organisatie niet uit, dan kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Filmhuis Schoorl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2022