Stichting Filmhuis Schoorl biedt de inwoners en ondernemers van Aagtdorp, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Groet en Schoorl een platform om elkaar te ontmoeten met als aanleiding het vertonen van films.

Oorsprong en missie

Het idee voor een filmhuis in Schoorl ontstond begin 2018. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft hierna dit plan verder technisch en organisatorisch uitgewerkt. Zo is Filmhuis Schoorl begin 2019 van start gegaan met voorstellingen in de grote zaal van De Blinkerd. In 2021 is Filmhuis Schoorl verzelfstandigd.
Onze missie is het vertonen van films voor de inwoners van Schoorl en omgeving met de doelstelling een laagdrempelig platform te bieden voor ontmoeting, cultuur, cohesie en het tegengaan van eenzaamheid.
Om de doelstelling te kunnen bereiken voor zo’n breed mogelijk publiek/geïnteresseerden ziet onze aanpak er als volgt uit:

 • Een laagdrempelig opzet met lage entreeprijzen.
 • Film combineren met muziek, literatuur, theater, cursussen etc.
 • Samenwerking met maatschappelijke instellingen, verenigingen, scholen etc.
 • Samenwerking met film- en documentairemakers.
 • Interactie met lokale ondernemers en bewoners.
 • Filmvoorstellingen verzorgen “op locatie”.

De financiële middelen van Filmhuis Schoorl komen voornamelijk voort uit de verkoop van tickets, abonnementen, donaties, sponsoring en gemeentelijke subsidies.

De stichting

Filmhuis Schoorl is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit drie leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester. De dagelijkse operatie van de stichting is door het formele bestuur in handen gegeven van “het projectteam”, deze bestaat uit de vertegenwoordiging van de functies:

 • Programmering
 • Public Relations
 • Communications & IT
 • Techniek
 • Vrijwilligers coördinatie
 • Acquisitie (schermreclame/ Film op locatie)
 • Financieel Beheer
 • Projectleiding

Maatschappelijk en cultureel verantwoord ondernemen

Filmhuis Schoorl is er zich van bewust dat zij met haar initiatief allerlei groepen en lagen binnen de lokale bevolking aanspreekt. Verbinden is dan ook een belangrijk speerpunt. Zo is er een samenwerking met maatschappelijke organisaties als Welzijn Bergen, De Zonnebloem en Scholen. Op deze wijze probeert Filmhuis Schoorl zich dieper te verankeren in de samenleving.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Filmhuis Schoorl heeft de status verkregen van Algemene Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: Stichting Filmhuis Schoorl
Internetadres: www.filmhuisschoorl.nl
Fiscaal nummer: 862354092B01
Kamer van Koophandel: 82146896
Bankrekening: NL26RABO0367529580 t.n.v. Stichting Filmhuis Schoorl
Contactgegevens: Stichting Filmhuis Schoorl, Roode Leeuw 4, 1871 AZ Schoorl, info@filmhuisschoorl.nl
Bestuurssamenstelling:
de heer Anjo Smit, voorzitter
de heer Hans Stoop, penningmeester
mevrouw Esther Otjes, secretaris
Beleidsplan 2021-2024: bekijk hier.
Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling: Stichting Filmhuis Schoorl wil door het vertonen van films bijdragen aan het verminderen van de eenzaamheid en het vergroten van de sociale cohesie met name binnen de Schoorlse gemeenschap.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In de periode 2019-2020 hebben we 129 reguliere en 2 (geregistreerde) speciale voorstellingen verzorgd. Bekijk hier het overzicht van Activiteiten 2021.
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2021.