De Vrienden van Filmhuis Schoorl

Word Vriend van ons filmhuis voor €25,- per seizoen. Als vriend steun je de initiatieven die wij willen organiseren voor onze dorpsgemeenschap. Éénmaal per jaar nodigen we al onze vrienden uit voor een besloten voorstelling in ons filmhuis.

Bedrag


U kunt Filmhuis Schoorl ook steunen door


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Filmhuis Schoorl heeft de status verkregen van Algemene Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: Stichting Filmhuis Schoorl
Internetadres: www.filmhuisschoorl.nl
Fiscaal nummer: 862354092B01
Kamer van Koophandel: 82146896
Bankrekening: NL26RABO0367529580 t.n.v. Stichting Filmhuis Schoorl
Contactgegevens: Stichting Filmhuis Schoorl, Roode Leeuw 4, 1871 AZ Schoorl, info@filmhuisschoorl.nl
Bestuurssamenstelling:
de heer Anjo Smit, voorzitter
de heer Hans Stoop, penningmeester
mevrouw Esther Otjes, secretaris
Beleidsplan 2021-2024: bekijk hier.
Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling: Stichting Filmhuis Schoorl wil door het vertonen van films bijdragen aan het verminderen van de eenzaamheid en het vergroten van de sociale cohesie met name binnen de Schoorlse gemeenschap.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In de periode 2019-2020 hebben we 129 reguliere en 2 (geregistreerde) speciale voorstellingen verzorgd. Bekijk hier het overzicht van Activiteiten 2021.
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2021.