Filmhuis Schoorl beraadt zich op toekomst

Filmhuis Schoorl (FHS) bestaat twee jaar. Ondanks een moeilijk cultureel jaar, door toedoen van de corona crisis, kijkt FHS terug op een succesvolle start. Het jaar van oprichting, 2019, werd meteen met een positief saldo afgesloten. Schoorl leek een bloeiende culturele voorziening rijker.

Vorig jaar deelde FHS in de corona malaise. Het bezoekersaantal daalde, overeenkomstig het landelijk bioscoopbezoek, met meer dan de helft. De belangrijkste oorzaak was de gedwongen sluiting door de lockdowns. De ontwikkelingen bemoeilijken het voortbestaan van het nog jonge filmhuis.

Een complicerende factor voor het voortbestaan, is dat Dorpscentrum de Blinkerd, de thuisbasis van FHS, bekend maakte dat zij een aantal activiteiten niet langer zal ondersteunen, waaronder FHS. Eveneens stelde De Blinkerd aan de vrijwilligers van het filmhuis de eis, dat zij zich verenigen in een stichting.
Van het voorstel van het Blinkerdbestuur om in december de financiële stand van zaken door te nemen en de mogelijkheden van een doorstart te verkennen, is het nooit gekomen. De Blinkerd kwam immers in handen van Stichting Social Leisure (SSL).

De overgang stemde aanvankelijk hoopvol omdat de SSL uitsprak zich te willen richten op onder meer het film- en theateraanbod. Dat zou verder uitgedacht worden met huidige gebruikers. Aansluitend hierop stelde de Blinkerd dat ‘haar doelstelling is en blijft het aanbieden van betaalbare ruimtes aan de inwoners van Schoorl en dat dit ook in de overeenkomst met de SSL zal worden gewaarborgd’.

Niets is helaas minder waar! Het resultaat is dat het FHS zich geconfronteerd ziet met een hoog zaalhuurtarief dat niet in verhouding staat met de toezeggingen van de Blinkerd. Tenminste voor een vrijwilligersorganisatie als FHS die niet aan de welhaast commercieel gevraagde zaalverhuurtarieven kan voldoen.Dit is niet alleen ontzettend jammer, want opnieuw komt de mooie theaterzaal op vrijdagen weer grotendeels leeg te staan, maar vooral ook omdat juist een zo centraal gelegen dorpshuis een uitgelezen plek is voor een Filmhuis.

De vrijwilligers van het filmhuis beraden zich nu op alternatieven om films te kunnen blijven vertonen. Wij roepen iedereen op om mee te denken over een alternatieve locatie, sponsoring en crowdfunding. De bezoekers van de afgelopen twee jaar kunnen ervan op aan dat alle mogelijkheden voor een haalbare doorstart serieus worden onderzocht. Wij worden hierin gestimuleerd door de enthousiaste reacties van de afgelopen jaren op het filmaanbod, het betaalbare kaartje en niet te vergeten het verbindend karakter van het gratis drankje na afloop.

Contact

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Herman Engelbrecht of Hans Stoop.