Het Filmhuis Schoorl is er voor je en andere liefhebbers van films. Wij hopen mooie en aansprekende films te brengen en u en anderen een fijne en gezellige filmvoorstelling te geven.

Daarvoor dienen wij allen de volgende huisregels te hanteren.

Toegang tot de film

Zorg dat u op tijd aanwezig bent met een geldig entreebewijs, dat u op verzoek van onze vrijwilligers kunt tonen. Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer toegelaten. Kinderen onder de 12 jaar hebben slechts toegang onder begeleiding van een volwassene.

Leeftijdsgrens

Niet iedere film is geschikt voor bepaalde jeugdige kijkers. Vandaar dat De Stichting Kijkwijzer – klik hier – films voorziet van een leeftijdsaanduiding. Deze vormen een advies, waarvan onder volwassen begeleiding kan worden afgeweken. Dit geldt echter niet voor de leeftijdsgrens van 16 jaar; deze leeftijdsgrens vormt een wettelijk verbod. Omdat Filmhuis Schoorl dient te voldoen aan deze wettelijke leeftijdsgrens kan om legitimatie worden gevraagd.

Aanwijzingen vrijwilligers

Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op. Met name in geval van calamiteiten is dat van groot belang.

Overlast

Mocht iemand om wat voor reden dan ook overlast veroorzaken, dan zijn de vrijwilligers van Filmhuis Schoorl gerechtigd de persoon daarop aan te spreken. In dat geval is men verplicht de aanwijzingen op te volgen.

Mobiele telefoon

Om andere bezoekers niet te storen tijdens de film, wordt u dringend verzocht om uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Consumpties

Het meenemen van drink- en/of etenswaren in de zaal is niet toegestaan, behalve voor de Film Café-voorstellingen.

Roken

In De Blinkerd is het verboden te roken.

Opnameapparatuur

Het is verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid te gebruiken in de zaal. Wie opnamen maakt schendt het copyright.

Eigendommen en schade

Filmhuis Schoorl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan Filmhuis Schoorl.

Garderobe

Filmhuis Schoorl beschikt over een onbewaakte garderobe.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de dienstdoende vrijwilligers. Mocht u iets vergeten of verloren zijn, dan kunt u contact opnemen via e-mail (info@filmhuisschoorl.nl).

Mocht je een vraag, opmerking of klacht hebben dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken via een mail aan info@filmhuisschoorl.nl.

FILMHUIS SCHOORL WENST JE EEN FIJNE VOORSTELLING